Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi Mexico từ ngày 3/7-9/7/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi Mexico từ ngày 3/7-9/7/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

09-07-19

Cá tra fillet đông lạnh, đóng gói IQF, IWP, 5kg/thùng, net 100%, size: 5/7oz: 2000 thùng, 7/9oz: 2600 thùng

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

23.00

2,750

09-07-19

Cá tra fillet đông lạnh, đóng gói IQF, IWP, 5kg/thùng, net 100%, size: 5/7oz: 2000 thùng, 7/9oz: 2600 thùng

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

23.00

2,750

08-07-19

Cá Tra fillet đông lạnh, Đóng gói: 5kg/kiện

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

22.73

1,680

FOB

08-07-19

Cá tra (basa) fillet đông lạnh 10kg/ctn

Mexico

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

OA

8.50

3,236

08-07-19

Cá tra (basa) fillet đông lạnh 10kg/ctn

Mexico

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

OA

8.50

3,185

07-07-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( Packed: IWP, BULK 10kgs / carton )

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,310

06-07-19

Cá tra fillet đông lạnh, packing: IQF, bulk 10 kg/ctn

Mexico

Cang Icd Phuoclong 3

FOB

LC

19.10

2,100

CIF

08-07-19

Cá tra fillet đông lạnh.

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

19.25

3,300

06-07-19

Cá tra fillet đông lạnh (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

25.00

1,550

06-07-19

Cá tra fillet đông lạnh (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS)

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

23.00

2,500

Tin miễn phí