Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 13/3-19/3/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường ASEAN từ ngày 13/3-19/3/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

19-03-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH, ĐóNG GóI 1KG/TúI X 10 TúI/THùNG, SIZE 220 UP, 2,400 THùNG

Philippines

Cang Vict

CFR

TTR

24.00

1,630

19-03-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH, BáN CHỉNH HìNH, SIZE: 220 UP, 10KG BULK/ CARTON

Brunei Darussalam

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

KC

4.80

2,170

19-03-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH, ĐóNG GóI BULK 6KG/BAG/CTN, SIZE (GR/PC): 170-220, HàNG VNSX MớI 100%

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

TTR

15.00

1,596

FOB

18-03-19

Cá TRA  fillet ĐÔNG LạNH  (Pangasianodon hypophthalmus). SIZE: 220-UP  (GR/PC).10kgs/ctn

Malaysia

Cang Cont Spitc

FOB

KC

20.00

1,980

18-03-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH (Pangasianodon hypophthalmus). SIZE: 500-700 (GR/PC).10kgs/ctn

Malaysia

Cang Cont Spitc

FOB

KC

5.00

1,930

16-03-19

Cá TRA fillet ĐÔNG LạNH (Pangasianodon hypophthalmus).SIZE: 220-up (GR/PC). 10kgs/ctn.

Malaysia

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

KC

20.00

1,980

Tin miễn phí