Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Bắc Mỹ từ ngày 19/5-25/6/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Bắc Mỹ từ ngày 19/5-25/6/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

25-06-19

Cá tra fillet đông lạnh. Gồm 4.400 thùng, đóng gói đồng nhất, 5Kg/Thùng. Size: 5/7 (1.800 thùng); 7/9 (2.600 thùng)

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

22.00

2,710

25-06-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH; ( BLOCK ) 11 LBS X 2/THÙNG; SIZE 6-8 OZ

USA

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

TTR

18.14

4,167

24-06-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH; 15 LBS /THÙNG; SIZE: 7-9 OZ

USA

Cang Qt Sp-Ssa(Ssit)

CFR

TTR

19.05

3,329

FOB

25-06-19

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

17.84

3,833

25-06-19

Cá tra fillet đông lạnh.

Canada

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.50

1,460

25-06-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( Packed: IWP, BULK 10kgs / carton )

Mexico

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

25.00

1,390

Tin miễn phí