Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 26/6-2/7/2019

+ Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 26/6-2/7/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường EU từ ngày 26/6-2/7/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

02-07-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( IQF, 475GR NET WEIGHT (525GR GROSS WEIGHT) /BAG x 10/CARTON)

Germany

Cang Vict

CFR

DP

20.43

4,568

02-07-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH SIZE: 170/220 GRS PACKING: IQF, 1KG/BAG X 10/ CARTON (WITH RIDER)

Italy

Cang Icd Phuoclong 3

CFR

DP

12.00

1,850

01-07-19

Cá tra fillet (không xuất cá tra dầu).

Switzerland

Ho Chi Minh

CFR

TTR

0.50

10,800

FOB

02-07-19

Ca tra fillet dong lanh#VN (1 THUNG =5KG)

Poland

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

23

1,380

01-07-19

Cá Tra fillet đông lạnh, đóng gói : 1kg x 5/kiện

Denmark

Tnhh Xnk Tay Nam

FOB

TTR

15

2,190

29-06-19

CA TRA fillet DONG LANH (12 KG/THUNG), SIZE 170/220

Italy

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

DP

3

3,060

Tin miễn phí