Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 19/6-25/6/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 19/6-25/6/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

25-06-19

Cá tra fillet đông lạnh.

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

18.00

1,970

25-06-19

Cá tra fillet đông lạnh 7.2kg/ctn

HongKong

Cong Ty Cp Phuc Long

CFR

TTR

10.08

2,900

24-06-19

Cá tra fillet đông lạnh.

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

3.50

1,860

Tin miễn phí