Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 28/8-3/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường HongKong từ ngày 28/8-3/9/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

03-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus) SIZE: 170-225, 225-UP (GR/PC), 2kgsx5/ctn, 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

11.00

1,660

03-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus) SIZE: 225-UP (GR/PC), 2kgsx5/ctn, 80% NET WEIGHT, 20% GLAZING

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

8.00

1,460

31-08-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH - Packing: IQF, 5kgs/bag x 2/ctn, 90% NW, 800 ctns

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

8.00

2,150

FOB

31-08-19

Cá tra fillet bỏ da đông lạnh , Hàng đóng gói 10 kg/thùng . Size : 120-170 = 700 thùng, 170-220= 1300 thùng.

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

20.00

2,720

31-08-19

Cá tra fillet bỏ da đông lạnh , Hàng đóng gói  IQF 10 kg/thùng , Size : 220-300= 300 thùng, 300/Up= 40 thùng .

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

3.40

2,660

31-08-19

Cá tra fillet còn da đông lạnh , Hàng đóng gói 10 kg/thùng , Size :220-300 = 60 thùng

HongKong

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

LC

0.60

3,090

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin miễn phí