Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 4/9-10/9/2019

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Mỹ từ ngày 4/9-10/9/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

10-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND: LION HEAD ) ; ( BLOCK ) 11 LBS X 2 /THÙNG; SIZE: 12 OZ UP

USA

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

KC

17.96

2,249

10-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND: MEKONG BASA ): ( BLOCK ) 11 LBS X 2 /THÙNG; SIZE 8-10 OZ

USA

C Cai Mep Tcit (Vt)

CFR

KC

17.96

2,745

09-09-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH ( BRAND: DIAMOND REEF ); 15 LBS/ THÙNG; SIZE 7-9 OZ

USA

Cang Qt Sp-Ssa(Ssit)

CFR

KC

19.05

3,020

FOB

09-09-19

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

17.71

3,062

09-09-19

Cá tra fillet đông lạnh

USA

Icd Transimex Sg

FOB

TTR

17.71

2,952

07-09-19

Cá tra fillet cắt đông lạnh

USA

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

20.09

2,974

Nguồn: AgroMonitor tính toán dựa trên SLHQ

Tin miễn phí