Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 26/6-2/7/2019

+ Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 26/6-2/7/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet đông lạnh của Việt Nam đi thị trường Trung Đông từ ngày 26/6-2/7/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

02-07-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH (1THÙNG=10KGS)

Egypt

Cang Cat Lai (Hcm)

C&F

DP

24.00

2,750

01-07-19

Cá tra fillet đông lạnh

UAE

Ho Chi Minh

CFR

KHONGTT

0.00

1,000

29-06-19

Cá tra fillet đông lạnh SIZE: 300 UP, PACKING: IQF, 02 KGS/PLAIN BAG WITH RIDER X 5/CARTON

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DP

20.00

1,550

FOB

29-06-19

CA TRA fillet DONG LANH

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

FOB

TTR

22.75

2,012

27-06-19

CA TRA fillet DONG LANH

UAE

Cang Cont Spitc

FOB

TTR

24.00

2,070

26-06-19

CA TRA fillet DONG LANH

UAE

Tiep Van So 1

FOB

TTR

2.10

2,336

26-06-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH - Packing: IWP, 1kg/bag x 10/ctn, 80% NW, Weight: 23000 kgs, 2300 ctns

Lebanon

Cang Cont Spitc

FOB

DP

18.40

2,625

CIF

02-07-19

CA TRA fillet DONG LANH (SIZE 300GR UP, IQF 2.5KG X 4/ CTN, 100%NW)

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

CAD

5.00

1,500

02-07-19

CA TRA fillet DONG LANH (SIZE 300GR UP, IQF 2.5KG X 4/ CTN, 100%NW)

UAE

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

CAD

5.00

1,250

29-06-19

CÁ TRA fillet ĐÔNG LẠNH Size: 220 - up Packing: IQF, 10 kg bulk/ carton

Turkey

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

LC

74.40

2,520

Tin miễn phí