Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 19/6-25/6/2019

+ Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 19/6-25/6/2019.

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra fillet tẩm bột đông lạnh của Việt Nam từ ngày 19/6-25/6/2019.

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, USD/tấn

CFR

22-06-19

Bánh cá tra tẩm bột, chiên, hình con cá đông lạnh; SIze 33 gr/pc; 330 gr/hộp x 8/thùng; 312 thùng

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DA

0.82

4,300

22-06-19

Cá tra cắt miếng tẩm bột, chiên đông lạnh; Size 40 gr/pc; 1 kg/túi x 5/thùng; 240 thùng

Australia

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

DA

1.20

4,600

21-06-19

CA TRA fillet TAM BOT CHIEN SO DONG LANH

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CFR

TTR

0.20

4,620

FOB

23-06-19

Cá tra fillet tẩm gia vị đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Singapore

Cang Cat Lai (Hcm)

CIF

TTR

23.00

3,160

Tin miễn phí