Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh của Việt Nam từ ngày 31/10-6/11/2018

Trong ngày 6/11/2018, giá xuất khẩu cá tra nguyên con đông lạnh size 800 gr up, net 80%, đi thị trường Canada ở mức 1.850 USD/tấn (CFR;TTR).

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí