Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 29/6-2/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 16/20 của Việt Nam ngày 29/6-2/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

02/07/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông semi block

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

1.65

     10,800

02/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

7.7

     14,100

30/06/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

9.43

     13,200

29/06/2019

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi Ebifry áo bột đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.25

     15,385

29/06/2019

Tôm sú tẩm bột đông lạnh

Japan

CANG VICT

CPT

LC

5.67

        9,111

29/06/2019

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ còn đuôi đông block

Japan

CANG VICT

CFR

LC

8.35

     13,400

29/06/2019

Tôm sú thịt đông lạnh AB

Taiwan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.10

     12,750

29/06/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

3.17

     12,885

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin miễn phí