Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 29/9-1/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 29/9-1/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

1/10/2019

Tôm sú PDTO tươi đông lạnh

Barbados

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

0.91

    13,216

1/10/2019

Tôm sú nhúng đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

7.50

    14,300

30/9/2019

Tôm sú PTO tươi đông lạnh

Canada

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

1.12

    10,582

30/9/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

Czech Republic

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

20.05

       7,950

30/9/2019

Tôm sú lột vỏ bỏ đầu chừa đuôi áo bột chiên đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

4.14

    14,250

30/9/2019

Tôm sú PD tươi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

KC

0.60

    11,300

29/9/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

8.26

       8,650

29/9/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

10.44

       8,650

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin miễn phí