Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/7-9/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 26/30 của Việt Nam ngày 6/7-9/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

09/07/2019

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura Narita đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.67

     10,216

09/07/2019

Tôm sú hấp nguyên con đông lạnh

China

CANG CONT SPITC

CIF

TTR

0.06

        9,100

08/07/2019

Tôm sú PD đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

0.60

     12,750

08/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

0.90

     10,022

08/07/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

1.36

     10,463

06/07/2019

Tôm sú nguyên con hấp đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

2.47

        9,900

06/07/2019

Tôm sú Nobashi đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.12

     12,615

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin miễn phí