Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 14/9-18/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 31/40 của Việt Nam ngày 14/9-18/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

18/09/2018

Tôm sú PD IQF tươi đông lạnh loại 2

Netherlands

TNHH XNK TAY NAM

CFR

LC

0.9

    6,150

17/09/2018

Tôm Sú PD IQF đông lạnh

Singapore

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

4

  11,200

17/09/2018

Tôm sú không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura "NB Mới" đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

2.25

    9,167

16/09/2018

Tôm sú bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

14.94

  12,125

15/09/2018

Tôm sú hấp lột vỏ, bỏ đầu, còn đuôi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

2.72

  10,802

15/09/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

6.53

    9,921

14/09/2018

Tôm sú tươi bỏ đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CFR

TTR

14.81

  10,031

14/09/2018

Tôm sú tươi, còn đầu, còn vỏ, còn đuôi đông lạnh

Netherlands

CANG VICT

FOB

TTR

0.82

    7,100

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin miễn phí