Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/6-24/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm sú size 6/8 của Việt Nam ngày 22/6-24/6

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/06/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

TNHH XNK TAY NAM

CIF

LC

0.45

     32,819

24/06/2019

Tôm sú tươi nguyên con đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

2.28

        6,969

24/06/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

TNHH XNK TAY NAM

CIF

LC

0.45

     32,819

24/06/2019

Tôm sú tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

LC

0.45

     32,819

23/06/2019

Tôm sú nguyên con đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.70

        6,170

22/06/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.38

     20,400

22/06/2019

Tôm sú bỏ đầu tươi đông lạnh

Canada

C CAI MEP TCIT (VT)

CFR

DP

0.53

     32,930

22/06/2019

Tôm sú nguyên con tươi đông lạnh

China

CK BAC PHONG SINH

DAF

TTR

0.78

     10,110

 

Nguồn: Số liệu TCHQ

Tin miễn phí