Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 16/20 của Việt Nam ngày 31/8-3/9

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

3/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.31

    11,023

3/9/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.11

    11,133

2/9/2019

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi đông lạnh

Belgium

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.63

    10,000

31/8/2019

Tôm thẻ chân trắng tẩm bột đông lạnh

New Zealand

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

0.54

       6,800

31/8/2019

Tôm thẻ PTO tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

6.80

    11,454

31/8/2019

Tôm thẻ PTO hấp đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

3.62

    14,207

31/8/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

TANCANG CAI MEP TVAI

CIF

TTR

3.17

    13,877

31/8/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

USA

TNHH XNK TAY NAM

CIF

TTR

1.14

    10,683

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin miễn phí