Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 24/6-25/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 21/25 của Việt Nam ngày 24/6-25/6

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

25/06/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

1.08

     13,900

25/06/2019

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.19

        9,250

25/06/2019

Tôm thẻ chân trắng không đầu lột vỏ còn đuôi tẩm bột chiên Tempura đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

7.64

        9,118

25/06/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

2.50

        7,750

24/06/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

1.99

        9,810

24/06/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.87

     12,456

24/06/2019

Tôm thẻ chân trắng HLSO tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

1.38

     11,800

24/06/2019

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh đã bỏ đầu

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

0.13

        7,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ  

Tin miễn phí