Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 30/9-1/10

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 26/30 của Việt Nam ngày 30/9-1/10

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

1/10/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.81

    12,500

1/10/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.52

    14,500

1/10/2019

Tôm thẻ tươi lột vỏ, bỏ đầu, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

0.36

    12,100

1/10/2019

Tôm thẻ không đầu, còn vỏ, xẻ lưng đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

4.77

       9,400

30/9/2019

Tôm thẻ thịt đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.50

       9,750

30/9/2019

Tôm thẻ thịt bỏ đầu bỏ đuôi tươi đông lạnh

United Kingdom

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

2.00

       5,300

30/9/2019

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.87

       8,700

30/9/2019

Tôm thẻ tươi xuyên que đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

3.24

    10,685

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin miễn phí