Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 8/7-9/7

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 31/40 của Việt Nam ngày 8/7-9/7

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

09/07/2019

Tôm thẻ chân trắng bỏ đầu còn đuôi tươi đông lạnh

USA

CANG ICD PHUOCLONG 3

CIF

TTR

14.21

        9,031

09/07/2019

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

8.16

     11,900

09/07/2019

Tôm thẻ PD sống cấp đông

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

3.00

        4,750

09/07/2019

Tôm thẻ PTO sống cấp đông

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

2.00

        4,650

08/07/2019

Tôm thẻ PD tươi đông lạnh

Czech Republic

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

TTR

5.06

        4,655

08/07/2019

Tôm thẻ không đầu bóc vỏ chừa đuôi luộc đông lạnh

Denmark

CANG ICD PHUOCLONG 3

CFR

LC

10.76

     10,000

08/07/2019

Tôm thẻ HOSO luộc đông lạnh

China

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

0.35

        8,500

08/07/2019

Tôm thẻ chân trắng PTO hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

4.98

        9,692

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin miễn phí