Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 23/4-24/4

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 23/04-24/04

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

24/04/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

Korea (Republic)

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

LC

0.5

        9,600

24/04/2018

Tôm thẻ chân trắng CPD hấp đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.6

        9,200

24/04/2018

Tôm thẻ PDTO luộc đông lạnh

Norway

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

6.46

        9,050

24/04/2018

Tôm thẻ chân trắng, lột vỏ, luộc đông lạnh

Australia

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

TTR

18

     11,600

24/04/2018

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

Philippines

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

4.5

        5,500

23/04/2018

Tôm thẻ chân trắng hấp đông lạnh

USA

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

TTR

6.35

        9,921

23/04/2018

Tôm thẻ nguyên con hấp đông lạnh

United Kingdom

CANG TIEN SA

CFR

TTR

2.1

        9,900

23/04/2018

Tôm thẻ chân trắng, lột vỏ, luộc đông lạnh

Netherlands

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

TTR

6

     11,350

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin miễn phí