Hotline: 0936.288.112
 

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/6-25/6

Một số đơn hàng xuất khẩu tôm thẻ size 41/50 của Việt Nam ngày 24/6-25/6

Ngày

Tên hàng

Thị trường

Cửa khẩu

ĐK GH

PTTT

Lượng, tấn

Đơn giá, $/mt

25/06/2019

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

4.47

     11,100

25/06/2019

Tôm thẻ tươi bỏ đầu, lột vỏ, bỏ đuôi đông lạnh

HongKong

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DP

3.94

     11,600

25/06/2019

Tôm thẻ PD xiên que tươi đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

KC

2.38

     11,564

25/06/2019

Tôm thẻ chân trắng PDTO tươi đông lạnh

France

CANG VICT

C&F

LC

2.70

        4,150

24/06/2019

Tôm Thẻ lột vỏ bỏ đầu bỏ đuôi (PD) đông lạnh

Japan

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

LC

1.35

        7,600

24/06/2019

Tôm thẻ bóc vỏ, không đầu, chừa đuôi luộc đông lạnh

Canada

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

TTR

3.15

        9,590

24/06/2019

Tôm thẻ chân trắng PD tươi đông lạnh

Sweden

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DA

3.46

        7,300

24/06/2019

Tôm thẻ chân trắng đông lạnh đã bỏ đầu và lột vỏ

China

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

KC

1.90

        6,600

 

Nguồn: Số liệu TCHQ 

Tin miễn phí