Hotline: 0936.288.112
 

Nguồn cung tôm thẻ giảm dần nhưng giá tôm nguyên liệu vẫn khá chững

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí