Hotline: 0936.288.112
 

Nhập khẩu tôm thẻ của Minh Phú từ Ấn Độ trong năm 2017-2018 tương đương với xuất khẩu tôm thẻ của Tập đoàn này sang Mỹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí