Hotline: 0936.288.112
 

Nhập khẩu tôm thẻ của Minh Phú từ Ấn Độ trong năm 2017-2018 tương đương với xuất khẩu tôm thẻ của Tập đoàn này sang Mỹ

Tương quan giữa nhập khẩu tôm thẻ từ Ấn Độ và xuất khẩu tôm thẻ sang Mỹ của Tập đoàn Minh Phú, tấn

Nguồn: TCHQ

Tin miễn phí