Hotline: 0936.288.112
 

Nông dân Trà Vinh mở rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh

Vụ nuôi tôm ở các vùng ven biển Trà Vinh năm nay có nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư mở rộng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí