Hotline: 0936.288.112
 

Nuôi tôm thâm canh hai giai đoạn

Đây là mô hình đầu tư kín, áp dụng quy trình nuôi tôm hai giai đoạn sẽ hạn chế tối đa dịch bệnh, đảm bảo tôm nuôi sinh trưởng, phát triển tốt...

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí