Hotline: 0936.288.112
 

POR11 –DOC giữ mức thuế chống bán phá giá tôm đông lạnh của Việt Nam vào Mỹ đợt POR11 sơ bộ

Ngày 11/11/2016, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) ban hành kết luận sơ bộ của đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá tôm lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ ngày 01/02/2015 đến ngày 31/01/2016.

Theo quyết định trên, DOC sơ bộ xác định do 02 doanh nghiệp bị đơn bắt buộc (có mức xuất khẩu lớn nhất sang Hoa Kỳ trong giai đoạn rà soát) và 51 doanh nghiệp khác mà có yêu cầu rà soát đã không trả lời tất cả các câu hỏi về kinh tế thị trường nên không đủ điều kiện nhận được mức thuế riêng rẽ, và sẽ bị áp mức thuế suất toàn quốc là 25,76%. Theo quy định của DOC, mức thuế suất toàn quốc sẽ không được rà soát trừ khi có một bên yêu cầu. Do không có bên nào yêu cầu rà soát mức thuế này nên mức thuế vẫn được giữ nguyên (25,76%). Do trong kết luận sơ bộ này DOC không tính toán bất kỳ mức thuế suất riêng rẽ nào cho các bị đơn bắt buộc, theo thông lệ, DOC sơ bộ xác định mức thuế suất riêng rẽ cho 12 doanh nghiệp bị đơn tự nguyện là mức thuế suất riêng rẽ được tính toán gần nhất, tức là mức 4,78% trong POR10. Ngoài ra, DOC cũng sơ bộ xác định có 13 doanh nghiệp được rà soát không xuất khẩu chuyến hàng nào trong giai đoạn rà soát này (tuy nhiên, theo quy định, DOC không dỡ bỏ rà soát cho các doanh nghiệp này mà chờ đến khi có kết quả cuối cùng, trong trường hợp kết luận cuối cùng là 13 doanh nghiệp này không xuất khẩu trong giai đoạn rà soát, các doanh nghiệp này sẽ hưởng mức thuế suất toàn quốc cho các chuyến hàng bị đình chỉ- suspended entries).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là kết quả sơ bộ, các bên liên quan có thể gửi ý kiến bình luận (case briefs) và/hoặc yêu cầu phiên tranh tụng (hearing) trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả sơ bộ này và các ý kiến phản đối (rebuttal briefs) đối với các bình luận trên phải gửi trong vòng 5 ngày kể từ thời hạn gửi ý kiến bình luận.

Dự kiến, DOC sẽ ra quyết định cuối cùng của đợt rà soát trong vòng 120 ngày kể từ khi quyết định sơ bộ được đăng trên Công báo Liên bang (dự kiến vào đầu tháng 3/2017), tuy nhiên thời hạn này cũng có thể được gia hạn thêm 60 ngày. Sau 15 ngày kể từ ngày DOC công bố kết quả cuối cùng, DOC sẽ gửi hướng dẫn tính thuế tới Cơ quan Hải quan và Biên phòng (CBP)

Cập nhật mức thuế chống bán phá giá tôm vào Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam đợt POR10 (1/2/2014-31/1/2015)

Exporter

Weighted- average margin (percent)

 

POR10 (1/2/2014-31/1/2015)

POR11 (01/02/2015-31/1/2016)

 

Công bố ngày 10/09/2016

Công bố ngày 11/11/2016

Soc Trang Seafood Joint Stock Company, aka Stapimex 

4.78

4.78

Bac Lieu Fisheries Joint Stock Company

4.78

4.78

C.P. Vietnam Corporation 

4.78

4.78

Cadovimex Seafood Import-Export and Processing Joint Stock Company 

4.78

4.78

Camau Frozen Seafood Processing Import Export Corporation, aka Camau Seafood Factory No. 4 

4.78

4.78

Can Tho Import Export Fishery Limited Company 

4.78

4.78

Camau Seafood Processing and Service Joint Stock Corporation  

4.78

4.78

Cuulong Seaproducts Company 

4.78

4.78

Gallant Dachan Seafood Co., Ltd

4.78

4.78

Green Farms Seafood Joint Stock Company

4.78

4.78

Hai Viet Corporation 

4.78

4.78

Investment Commerce Fisheries Corporation

4.78

4.78

Kim Anh Company Limited, aka Kim Anh Co., Ltd

4.78

4.78

Minh Hai Export Frozen Seafood Processing Joint-Stock Company 

4.78

4.78

Minh Hai Joint-Stock Seafoods Processing Company 

4.78

4.78

Nha Trang Fisheries Joint Stock Company  

4.78

4.78

Nha Trang Seafoods Group: Nha Trang Seaproduct Company, aka NT Seafoods Corporation, aka Nha Trang Seafoods—F89 Joint Stock Company, aka NTSF Seafoods Joint Stock Company

4.78

4.78

Ngoc Tri Seafood Joint Stock Company

4.78

4.78

Phuong Nam Foodstuff Corp

4.78

4.78

Quang Minh Seafood Co., Ltd

4.78

4.78

Quoc Viet Seaproducts Processing Trading and Import-Export Co., Ltd .

4.78

4.78

Sao Ta Foods Joint Stock Company, aka Fimex VN, aka Saota Seafood Factory .

4.78

4.78

Seaprimexco Vietnam 

4.78

4.78

Taika Seafood Corporation 

4.78

4.78

Thong Thuan Company Limited, aka T&T Co., Ltd

4.78

4.78

Thuan Phuoc Seafoods and Trading Corporation 

4.78

4.78

Trong Nhan Seafood Company Limited

4.78

4.78

UTXI Aquatic Products Processing Corporation, aka Hoang Phuong Seafood Factory, aka, Hoang Phong Seafood Factory

4.78

4.78

Viet Foods Co., Ltd

4.78

4.78

Viet Hai Seafood Co., Ltd., aka Vietnam Fish One Co., Ltd

4.78

4.78

Vietnam Clean Seafood Corporation

4.78

4.78

Viet I-Mei Frozen Foods Co., Ltd

4.78

4.78

Toàn quốc

25.76

25.76

Tin miễn phí