Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 644,6 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.