Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 644,6 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2019 ước đạt 644,6 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm đạt sản lượng lớn như: Đồng Tháp sản lượng đạt trên 204,9 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; An Giang với sản lượng đạt 175,4 nghìn tấn, tăng hơn 13% so với cùng kỳ; Cần Thơ đạt 87,9 nghìn tấn, tăng 7,54%; Vĩnh Long với sản lượng đạt 42,5 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2019, sản lượng cá tra ước tính đạt 643,8 nghìn tấn, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Đồng Tháp đạt 204,9 nghìn tấn, tăng 6,6%; An Giang đạt 175,4 nghìn tấn, tăng 13%; Cần Thơ đạt 87,9 nghìn tấn, tăng 7,6%. Riêng sản lượng cá tra trong quý II/2019 ước tính đạt 391,7 nghìn tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích và sản lượng cá tra tại ĐBSCL trong 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ

Tỉnh

6T/2019

6T/2018

% 2019 so với 2018 về

Diện tích, ha

Sản lượng, tấn

Diện tích, ha

Sản lượng, tấn

Diện tích

Sản lượng

Đồng Tháp

1,171

204,900

1,378

192,500

-15.02

6.44

An Giang

883

175,430

658

155,182

34.19

13.05

Cần Thơ

593

87,900

568

81,734

4.40

7.54

Vĩnh Long

454

42,545

453

40,000

0.22

6.36

Bến Tre

600

88,000

400

94,900

50.00

-7.27

Hậu Giang

95

21,280

79

16,320

20.25

30.39

Tiền Giang

61

14,580

62

14,500

-1.61

0.55

Sóc Trăng

57

5,817

52

5,512

9.62

5.53

Trà Vinh

20

4,171

15

3,480

33.33

19.86

ĐBSCL

3,934

644,623

3,665

604,128

7.34

6.70

Nguồn: Bộ NN&PTNT