Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra nguyên liệu tháng 8/2019 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí