Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra nguyên liệu tháng 8/2019 tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL trong tháng 8/2019 ước đạt 128,6 nghìn tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Đồng Tháp đạt 45 nghìn tấn, tăng 5,7%; An Giang đạt 40,2 nghìn tấn, tăng 10,4%; Cần Thơ đạt 12,9 nghìn tấn, tăng 0,2%; Bến Tre đạt 10,4 nghìn tấn, tăng 10,4%.