Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra tại ĐBSCL 8 tháng năm 2019 tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2018

Theo Bộ NN&PTNT, sản lượng cá tra của các tỉnh ĐBSCL trong 8 tháng năm 2019 ước đạt 964,9 nghìn tấn, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, một số tỉnh nuôi cá tra trọng điểm giữ sản lượng lớn như: Đồng Tháp sản lượng đạt trên 319,4 nghìn tấn, giảm 2,3%; An Giang với sản lượng đạt 273,9 nghìn tấn, tăng 20,8%; Bến Tre đạt 161 nghìn tấn, giảm 0,6%; Cần Thơ với sản lượng đạt 98,6 nghìn tấn, giảm 8,9 6,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Diện tích và sản lượng cá tra tại ĐBSCL trong 8 tháng năm 2019 so với cùng kỳ

Tỉnh

8T/2019

8T/2018

% 2019 so với 2018 về

Diện tích, ha

Sản lượng, tấn

Diện tích, ha

Sản lượng, tấn

Diện tích

Sản lượng

Đồng Tháp

1,820

319,368

1,969

326,817

-7.57

-2.28

An Giang

1,359

273,939

1,059

226,793

28.33

20.79

Cần Thơ

652

98,644

635

108,334

2.68

-8.94

Vĩnh Long

454

53,937

456

51,221

-0.44

5.30

Bến Tre

700

161,000

650

161,950

7.69

-0.59

Hậu Giang

117

26,000

91

21,980

28.57

18.29

Tiền Giang

74

19,162

75

19,200

-1.33

-0.20

Sóc Trăng

75

7,029

64

6,820

17.19

3.06

Trà Vinh

41

5,807

45

5,939

-8.89

-2.22

ĐBSCL

5,292

964,886

5,043

929,054

4.94

3.86

Nguồn: Bộ NN&PTNT