Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra tháng 7/2019 đạt mức cao, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018

Sản xuất: Sản lượng thu hoạch cá tra tháng 7/2019 đạt mức cao, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng cá tra tháng 7/2019 ước tính đạt 127,7 nghìn tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Đồng Tháp đạt 44,5 nghìn tấn, tăng 5,3%; An Giang đạt 38,7 nghìn tấn, tăng 10,1%.