Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng cá tra tháng 7/2019 đạt mức cao, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.