Hotline: 0936.288.112
 

Sản lượng thu hoạch cá tra trong tháng 3/2020 sẽ đạt mức khá cao do lượng cá vượt size trên 1kg khá nhiều, mặc dù vậy, áp lực về nguồn cung trong quý 1 và quý 2/2020 theo ước tính của AgroMonitor sẽ ở mức giảm dần, tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí