Hotline: 0936.288.112
 

Theo Vasep, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm 2019 giảm 4,1%

+ Theo Vasep, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm 2019 giảm 4,1%

Trong 4 tháng liên tiếp từ tháng 3-6/2019, giá trị xuất khẩu cá tra giảm từ 6-17,6% so với cùng kỳ năm 2018. Tính đến hết tháng 6/2019, tổng giá trị xuất khẩu cá tra đạt 961,6 triệu USD, giảm 4,1% so với nửa đầu năm 2018. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Brazil và Colombia giảm cũng kéo tốc độ tăng trưởng chung chậm lại. Tuy nhiên, sang quý 3/2019 - giai đoạn xuất khẩu tăng tốc, dự báo xuất khẩu cá tra sẽ tăng trưởng trở lại, tuy nhiên sẽ không quá 15% so với cùng kỳ năm 2018. Dự báo, trong quý 3/2019 xuất khẩu tại thị trường EU và ASEAN tiếp tục tăng trưởng, thị trường Trung Quốc-HongKong và Mỹ khó có thể tăng so với cùng kỳ năm 2018. (Vasep)

Tin miễn phí