Hotline: 0936.288.112
 

Theo Vasep, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong nửa đầu năm 2019 giảm 4,1%

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí