Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá có vảy ngày 3/7/2019

Thị trường cá rô phi Trung Quốc: Trong đầu tháng 7, giá cá rô phi nguyên liệu tại Quảng Đông giảm 0,4 CNY/kg so với tháng 6.

Trong đầu tháng 7, giá cá rô phi nguyên liệu cỡ 1-1,6 kg/con tại Dương Giang, Giang Môn (Quảng Đông) giảm tới 0,4 CNY/kg so với tháng 6 xuống mức 8-8,4 CNY/kg (trước đó, trong tháng 6 là 8.4-8.8 CNY/kg).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 1-1,6 kg/con tại Trung Quốc, CNY/kg

 

Quảng Đông. Huệ Châu

Quảng Đông. Vân Phù

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Triệu Khánh

Quảng Đông. Dương Giang

Quảng Đông. Giang Môn

Vân Nam

Quảng tây

Chương châu. Phúc kiến

Hải Nam

1/7

9.8

10

-

9.8

8

8.4

12-13

11.6

9

7.4-7.8

9/6

9.8

10

8

9.6

8.4

8.8

11.6-13

11.2

9.2

7.8

20/5

9.8

10

8.6

9.6

8.6

8.8

12.6-13

11

9.2

8-8.2

31/3

9.8

9

-

9.6

9.2

9.4

12.6-13

10.6

9.4

8.2-8.6

24/3

9.6

9

-

9.6

8.6

8.6

12.6-13

10.6

9.6

8-8.4

6/1

9.2

9

8.6

9

8

8.4-8.6

11

10

9

8-8.4

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 0,6-1 kg/con tại Trung Quốc, CNY/kg

 

Quảng Đông. Giang Môn

Quảng Đông. Cao Châu

Quảng Đông. Dương Giang

Quảng Đông. Mậu Danh

Hải Nam

1/7

6.4

-

6.2

-

-

9/6

6.6

6

6.2

-

5.8

20/5

6.8

6.6

6.6

6.8

6.2

31/3

6.6

-

6.6

6.8

-

24/3

6.6

-

6.8

6.8

-

6/1

6.6

6.6

6.2

6.8

6.4

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 3/7/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 33-34.000 (tiền mặt, tại bè); tại An Giang ổn định ở mức 32-33.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 2-3/7

-

32-33.000

-

33-34.000

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 3/7/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Tại An Giang, Đồng Tháp, giá cá lóc cỡ 1kg/con ổn định ở mức 42-43.000 đ/kg (giá tại ao, tiền mặt).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 2-3/7

-

42-43.000

42-43.000

-

-

Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con ngày 3/7/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá rô phi cỡ 700-800 gr/con tại Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang ổn định ở mức 28.000 đ/kg (giá tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 700-800/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 2-3/7

28.000

28.000

28.000

-

-

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 3/7/2019 tại ĐBSCL ổn định.

- Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 53-55.000 đ/kg; tại An Giang ổn định ở mức 57-58.000 đ/kg; Cần Thơ ổn định ở mức 55.000 đ/kg.

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 2-3/7

55.000

57-58.000

53-55.000

Giá ếch ngày 3/7/2019 tại Đồng Tháp ổn định.

- Giá ếch tại Đồng Tháp ổn định ở mức 28-30.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

Ngày 2-3/7

28-30.000

Giá cá rô đầu vuông ngày 3/7/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ ổn định ở mức 26-28.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 2-3/7

26-28.000

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 3/7/2019 tại Cần Thơ ổn định.

- Giá cá chim trắng (nuôi bè) tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg 2-3 con/kg lần lượt ở mức 15.000 đ/kg và 13-13.500 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 2-3/7

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

 

Tin miễn phí