Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá tra (12/3-18/3/2020) - Giá cá tra nguyên liệu ổn định như tuần trước

Bạn phải trả phí để đọc được tin này, hoặc Đăng ký thành viên để đọc tin tham khảo.

Tin miễn phí