Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá tra (13/6-20/6/2019) - Giá cá nguyên liệu duy trì mức thấp như tuần trước

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí