Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá tra ngày 09/10/2019: Nguồn cung giống có chiều hướng giảm lại dần khi bước vào mùa mưa lạnh thả nuôi không thuận lợi

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí