Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá tra ngày 15/11/2019: Giá cá nguyên liệu cỡ nhỏ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ

Thị trường cá tra nguyên liệu: Giá cá nguyên liệu cỡ nhỏ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí