Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường cá vảy ngày 09/10/2019: Giá cá vảy nội địa ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con ngày 9/10/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại Đồng Tháp ổn định ở mức 32.000 đ/kg; tại An Giang, giá ổn định ở mức 33-34.000 đ/kg; tại Vĩnh Long, giá ổn định ở mức 35.000 đ/kg; tại Hậu Giang, giá ổn định ở mức 33.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá điêu hồng cỡ 700-800 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

An Giang

Đồng Tháp

Vĩnh Long

Cần Thơ

Hậu Giang

Ngày 8-9/10

33-34.000

32.000

35.000

-

33.000

Ngày 4-7/10

34-36.000

33.500

36.000

-

33.000

Ngày 1-3/10

-

32.000

36.000

-

33.000

Ngày 27-30/9

-

35.000

36.000

-

35.000

Ngày 24-26/9

-

36.000

36.000

-

35.000

Ngày 20-23/9

-

36.500

36.000

-

35.000

Ngày 17-19/9

-

34.000

36.000

-

36.000

Ngày 16/9

-

37.000

36.500

-

36.000

Ngày 10-15/9

-

37.000

37.000

-

36.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá lóc cỡ 1kg/con ngày 9/10/2019 tại An Giang ổn định

Giá cá lóc cỡ 1kg/con tại An Giang ổn định ở mức 37-38.000 đ/kg; tại Đồng Tháp, giá ổn định ở mức 39-41.000 đ/kg; tại Sóc Trăng, giá ổn định ở mức 35.000 đ/kg; tại Trà Vinh, giá ổn định ở mức 43-44.000 đ/kg (tiền mặt, tại ao).

Diễn biến giá cá lóc cỡ 1kg/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Trà Vinh

Sóc Trăng

Ngày 8-9/10

-

37-38.000

39-41.000

43-44.000

35.000

Ngày 4-7/10

-

40-41.000

39-41.000

41-42.000

37.000

Ngày 1-3/10

-

39-40.000

39.000

41-42.000

37.000

Ngày 27-30/9

-

39-40.000

40.000

41-42.000

41.000

Ngày 24-26/9

-

39-40.000

39-41.000

41-43.000

40.000

Ngày 17-23/9

-

42-43.000

41-43.000

41-43.000

41.000

Ngày 16/9

-

43-44.000

43-45.000

47-48.000

41.000

Ngày 10-15/9

-

43-44.000

43-45.000

46-47.000

41.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con ngày 9/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 31-33.000 đ/kg (tiền mặt, tại bè).

Diễn biến giá cá rô phi cỡ 500-600 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Hậu Giang

Tiền Giang

Đồng Tháp

Ngày 1-9/10

31-33.000

-

-

-

-

Ngày 23-30/9

33-35.000

38.000

-

-

-

Ngày 20/9

33-35.000

38.000

-

-

-

Ngày 3-19/9

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 23-30/8

36-38.000

38.000

-

-

-

Ngày 12-22/8

35-37.000

38.000

-

-

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con ngày 9/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại Cần Thơ ổn định ở mức 58.000 đ/kg; tại An Giang, giá  ổn định ở mức 53.000 đ/kg; tại Đồng Tháp, giá ổn định ở mức 57.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá thát lát cỡ 450 gr/con tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

An Giang

Đồng Tháp

Ngày 8-9/10

58.000

53.000

57.000

Ngày 1-7/10

56.000

53.000

57.000

Ngày 27-30/9

56.000

53.000

57.000

Ngày 23-26/9

56.000

53.000

53.000

Ngày 20/9

56.000

53.000

53.000

Ngày 17-19/9

57.000

53.000

53.000

Ngày 16/9

58.000

53.000

53.000

Ngày 6-15/9

60.000

53.000

53.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá ếch ngày 9/10/2019 tại Đồng Tháp ổn định

Giá ếch tại Đồng Tháp và An Giang đều ổn định ở mức 24.000 đ/kg.

Diễn biến giá ếch tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Đồng Tháp

An Giang

Ngày 4-9/10

24.000

24.000

Ngày 1-3/10

25.000

24.000

Ngày 27-30/9

25.000

24.000

Ngày 24-26/9

24.000

24.000

Ngày 5-23/9

26.000

-

Ngày 3-4/9

27.000

-

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá rô đầu vuông ngày 9/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá rô đầu vuông cỡ 4 con/kg tại Cần Thơ ổn định ở mức 28.000 đ/kg; tại Hậu Giang, giá ổn định ở mức 27.000 đ/kg; tại An Giang, giá ổn định ở mức 26.000 đ/kg (nuôi ao).

Diễn biến giá cá rô đầu vuông tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Hậu Giang

An Giang

Ngày 1-9/10

28.000

27.000

26.000

Ngày 3-30/9

28.000

27.000

26.000

Ngày 9-30/8

28.000

27.000

26.000

Ngày 1-8/8

27.000

27.000

26.000

Nguồn: AgroMonitor

Giá cá chim trắng (nuôi bè) ngày 9/10/2019 tại Cần Thơ ổn định

Giá cá chim trắng tại Cần Thơ cỡ 1 con/kg ổn định ở mức 18.000 đ/kg và cỡ 2-3 con/kg ổn định ở mức 16-16.500 đ/kg (nuôi bè).

Diễn biến giá cá chim trắng tại ĐBSCL, đồng/kg

Ngày/Khu vực

Cần Thơ

Ngày 1-9/10

18.000 (1con/kg)

16-16.500 (2-3con/kg)

Ngày 3-30/9

18.000 (1con/kg)

16-16.500 (2-3con/kg)

Ngày 15-30/8

18.000 (1con/kg)

16-16.500 (2-3con/kg)

Ngày 9-14/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 9-14/8

18.000 (1con/kg)

16-17.000 (2-3con/kg)

Ngày 1-8/8

15.000 (1con/kg)

13-13.500 (2-3con/kg)

Nguồn: AgroMonitor

Tin miễn phí