Hotline: 0936.288.112
 

Thị trường Tôm thẻ tiếp tục suy giảm giá nguyên liệu so với cuối tuần trước trong đó chủ yếu giảm ở các cỡ lớn trong khi cỡ nhỏ khá ổn định, đ/kg

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí