Hotline: 0936.288.112
 

Thuế chống bán phá giá cá tra chính thức (POR11 chính thức) tăng so với mức thuế sơ bộ

Mức thuế chống bán phá giá mà hai bị đơn bắt buộc là Hùng Vương và Thuận An phải chịu lần lượt là 0,41 USD/kg và 0,97 USD/kg, cao hơn so với phán quyết sơ bộ trước đó. Trong khi đó mức thuế các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra khác của Việt Nam phải chịu trong đợt xem xét lần này là 0,69 USD/kg, tăng 0,09 USD/kg so với mức thuế phán quyết sơ bộ đưa ra

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí