Hotline: 0936.288.112
 

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17.

Theo Tổng cục Thủy sản, lũy kế diện tích nuôi cá tra đến ngày 08/9/2017 là 4.193 habằng 105 % so với cùng kỳ 2016. Sản lượng thu hoạch là 848.922 tấn bằng 111 % so với cùng kỳ 2016.

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17.

 

Diện tích,

ha

% thay đổi so với cùng kỳ 2016

Sản lượng, tấn

% thay đổi so với cùng kỳ 2016

Từ 1/1-08/9/2017

4,193

+5

848,922

+11

Từ 1/1-18/8/2017

3,927

+5

759,168

+10

Từ 1/1-11/8/2017

3,879

+5

741,709

+11

Từ 1/1-04/8/2017

3,835

+5

730,800

+11

Từ 1/1-21/7/2017

3,462

+1

632,431

+5

Từ 1/1-07/7/2017

3,227

+1

561,113

+4

Từ 1/1-23/6/2017

3,131

0

531,486

+3

Từ 1/1-16/6/2017

3,061

0

509,960

+2

Từ 1/1-09/6/2017

2,832

-2

444,144

-4

Từ 1/1-29/5/2017

2,868

+0,6

433,757

+0,5

Từ 1/1-28/4/2017

2,445

-0,1

317,478

+10,4

Từ 1/1-21/4/2017

2,419

-0,3

309,968

+9,2

Từ 1/1-14/4/2017

2,355

0

280,959

+17

Từ 1/1-7/4/2017

2,246

-3,7

250,933

+7,7

Từ 1/1-10/3/2017

1,935

-0,9

165,824

+14,4

Nguồn: TCTS