Hotline: 0936.288.112
 

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17

Tiến độ thả nuôi và thu hoạch cá tra tại ĐBSCL từ 1/1/17-08/9/17.

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí