Hotline: 0936.288.112
 

Tôm 5/2019 - Xuất khẩu tôm biên mậu sang Trung Quốc sôi động trong tháng 5 nhưng bị ngưng trệ nửa đầu tháng 6

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí