Hotline: 0936.288.112
 

Tôm 7/2019 - Nguồn cung tôm thẻ tại Tây Nam Bộ nhìn chung vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm dần từ cuối tháng

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí