Hotline: 0936.288.112
 

Tôm 8/2018 - Giá tôm thẻ tại ĐBSCL tiếp tục tăng trong khi đó tôm sú sụt giảm

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí