Hotline: 0936.288.112
 

Trong tháng 10, nguồn cung tôm thẻ tăng nhưng dự kiến đáp ứng được khoảng 60-70% công suất nhà máy

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí