Hotline: 0936.288.112
 

Trong tháng 12/2019, không có đơn hàng tôm nhập khẩu nào bị FDA từ do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí