Hotline: 0936.288.112
 

Trong tháng 7/2019 FDA từ chối 1 đơn hàng tôm đến từ Việt Nam

Trong tháng 7/2019, FDA đã từ chối 3 đơn hàng tôm nhập khẩu không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn

Ngày 5/8/2019, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã công bố thông tin về các đơn hàng bị từ chối nhập khẩu trong tháng 7/2019. Trong số 85 đơn hàng nhập khẩu thủy sản bị từ chối thì tôm chiếm 3,5% với 3 đơn hàng do các vấn đề liên quan đến dư lượng thuốc kháng sinh.

Công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 7/2019 đến từ Việt Nam (1 đơn hàng) và Trung Quốc (2 đơn hàng).

Các công ty có dòng sản phẩm bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ trong tháng 7/2019:

Nước

Tên công ty

Trung Quốc

Zhanjiang Longwei Aquatic Products Industry Co., Ltd. (China) (2 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Việt Nam

Tra Kha Seafood Processing Factory (Workshop 1) (Vietnam) (1 đơn hàng nhiễm dư lượng thuốc thú y)

Nguồn: shrimpalliance

Như vậy, tính chung 7 tháng năm 2019, số đơn hàng tôm bị FDA từ chối đạt 50 đơn hàng. Ấn Độ và UAE là 2 nước bị từ chối nhiều nhất, lần lượt với 26 đươn hàng và 14 đơn hàng.

Cũng trong tháng 7/2019, FDA đã từ chối 2 đơn hàng tôm do nhiễm khuẩn Salmonella, cả 2 đơn hàng đều xuất xứ từ Ấn Độ. Nâng tổng số đơn hàng tôm bị từ chối do nhiễm Salmonella sau 7 tháng năm 2019 lên con số 18, riêng số đơn hàng xuất xứ từ Ấn Độ chiếm 16 đơn hàng.

Số đơn hàng tôm và hải sản bị từ chối nhập khẩu vào Mỹ theo tháng trong năm 2018-2019

Tháng/năm

Số đơn hàng tôm bị từ chối

Số đơn hàng hải sản bị từ chối

8/2018

6

107

9/2018

5

66

10/2018

3

96

11/2018

7

61

12/2018

3

78

1/2019

26

175

2/2019

0

74

3/2019

5

171

4/2019

1

88

5/2019

12

88

6/2019

3

55

7/2019

3

85

Nguồn: shrimpalliance