Hotline: 0936.288.112
 

Từ 1/3-24/3/2020, xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 70% lượng xuất khẩu của tháng 3 năm trước, (tấn, %)

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí