Hotline: 0936.288.112
 

Tương quan: giá cá giống, cá thịt và diện tích thả nuôi mới cá thịt từ tháng 1/2017-9/2019: Giá cá thịt xuống thấp, các ao nuôi còn sản lượng nhiều nên các hộ dân ít thả nuôi mới dù giá cá giống vẫn duy trì ổn định mức thấp

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí