Hotline: 0936.288.112
 

Xuất khẩu Cá tra trong 12 ngày đầu tháng 5/2020 gần như biến mất tại thị trường Nam Mỹ, Trung Đông và ASEAN, suy giảm mạnh tại thị trường Mỹ, EU và suy giảm nhẹ tại thị trường Trung Quốc so với tháng 5/2019, tấn

Bạn phải Đăng ký thành viên để đọc tin này hoặc đọc tin miễn phí.

Tin miễn phí